Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 21, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103410544
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Γενικός σκοπός της εταιρίας ορίζεται από τους συμβαλλόμενους η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον χώρο του τουρισμού, της διαφήμισης και του εμπορίου. Ειδικότερα : Αλλά όχι περιοριστικά Η προβολή της δραστηριότητας της εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς τον σκοπό της προώθησης των επιχειρηματικών της στόχων και των εν γένει ελληνικών τουριστικών προϊόντων και του Ελληνικού τουρισμού. Η εκμετάλλευση ακινήτων με την εκμίσθωση, μίσθωση και υπεκμίσθωση αυτών και η εν γένει διαχείριση ακινήτων τρίτων οποιουδήποτε προορισμού για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων. Η εκμετάλλευση κινητών μεταφορικών μέσων ήτοι: αυτοκινήτων οποιουδήποτε κυβισμού και τύπου, σκαφών θαλάσσης (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων) κ.τ.λ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων, διά της εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης αυτών προς τους πελάτες της και η εν γένει διαχείριση τέτοιων κινητών μέσων ιδιοκτησίας τρίτων οποιουδήποτε προορισμού για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων . Η δημιουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, συνεδριακών κέντρων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων . Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως διοίκησης έργων ανάπτυξης και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ταξιδιωτικούς και τουριστικούς πράκτορες και πρακτορεία, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων Η.Υ. (λογισμικού) για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτικών πρακτορείων και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων Η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενο σχετικό με τον σκοπό της εταιρίας και η ανάληψη και εκτέλεση των σχετικών έργων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο του τουρισμού, καθώς και η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού μέσου, που προέρχεται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από ημεδαπούς και αλλοδαπούς Δημόσιους ή ιδιωτικούς Φορείς και οργανισμούς, για την επίτευξη του σκοπού της και γενικότερα του Ελληνικού Τουρισμού. Η ανάληψη της διαχείρισης παντός είδους πολιτιστικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων , που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η δημιουργία εκμετάλλευση ή και πώληση σε τρίτους ιστοσελίδων, εφαρμογών και κάθε άλλου μέσου που προσφέρει η ηλεκτρονική τεχνολογία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κινητή τηλεφωνία τα οποία σχετίζονται με τους ώδε σκοπούς της εταιρίας και τον τουρισμό και την προώθηση αυτών εν γένει. Για την επίτευξη του σκοπό της η Εταιρία μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά • Να ιδρύει Γραφείο Γενικού Τουρισμού, καθώς και ιδιόκτητα υποκαταστήματα ή με την μορφή franchise. • Να αποκτά, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μεταφορικά μέσα, δικά της ή τρίτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. • Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού, που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. • Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, Εταιρίες ή Κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και • Να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα, που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
2 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
3 46191005 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
4 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
5 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
6 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
7 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  
8 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών  
9 46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA