Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: 4A PRODUCTIONS ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: 4A PRODUCTIONS
Διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, 10559, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103388208
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η εμπορική εκμετάλλευση επιχειρήσεων/καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα η άσκηση κάθε υγειονομικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τη ψυχαγωγία και τις κάθε είδους επισιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκεδάσεως και αναψυχής. 2. Η εμπορία ποτών και συναφών ειδών. 3. Η εμπορία ειδών εξοπλισμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 4. Η παραγωγή, συσκευασία και διάθεση ειδών τροφοδοσίας (catering) και η παροχή σχετικών υπηρεσιών. 5. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συναυλιών , 6. Η διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, 7. Η παροχή υπηρεσιών και διάθεση ανθρώπινου δυναμικού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης και διασκέδασης, 8. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, 9. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο ποτών και αναψυκτικών 10. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων 11. Εκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 12. Η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς συναφούς ή δυνάμενης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ως άνω αναφερομένων σκοπών. Κατόπιν κοινής απόφασης των εταίρων και για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο τροποποίησης του καταστατικού. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών, να αναλαμβάνει δεξιώσεις για τρίτους. κ.ο.κ.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων check
2 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
3 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
4 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
5 47717000 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
6 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων  
7 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
8 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
9 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
10 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων  
11 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών  
12 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων  
13 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121