Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΥΝΤΕΧΝΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΥΝΤΕΧΝΟΝ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΩΝ 51, 11471, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106467269
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 01261000 Καλλιέργεια ελιών 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 85521300 Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ) 90021909 Υπηρεσίες σκηνογράφου 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία 90031105 Υπηρεσίες ζωγράφου 90031108 Υπηρεσίες ξυλογλύπτη 90031110 Υπηρεσίες σκιτσογράφου 90031115 Υπηρεσίες τοιχογραφίας 90031116 Υπηρεσίες χαράκτη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
2 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
3 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
4 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
5 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
6 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
7 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
8 01261000 Καλλιέργεια ελιών  
9 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου  
10 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία  
11 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
12 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
13 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
14 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού  
15 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
16 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
17 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
18 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
19 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών  
20 90031105 Υπηρεσίες ζωγράφου  
21 90031108 Υπηρεσίες ξυλογλύπτη  
22 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
23 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
24 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
25 90021909 Υπηρεσίες σκηνογράφου  
26 90031110 Υπηρεσίες σκιτσογράφου  
27 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
28 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων  
29 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
30 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
31 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
32 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων  
33 85521300 Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών  
34 90031115 Υπηρεσίες τοιχογραφίας  
35 90031116 Υπηρεσίες χαράκτη  
36 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA