Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΥΚΟ ΣΠΥΡΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 1, 16232, ΒΥΡΩΝΑΣ
Δήμος: ΒΥΡΩΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109836344
e-mail: info@acbs.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
4Σχεδιασμός ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. • Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και κάθε άλλη συναφής προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δραστηριότητα. • Λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου • Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών εξ αποστάσεως (π.χ μέσω τηλεφώνου) • Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου • Λιανική διάθεση τροφίμων και ποτών μέσω διαδικτύου • Λιανική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου • Υπηρεσίες λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο • Εμπορική διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής • Παροχή βασικών υπηρεσιών διαδικτύου • Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και προγραμμάτων Η/Υ, δικτύων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ορθή χρήση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων. • Παραγωγή και εκμετάλλευση λογισμικού. • Λογισμικό για την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου • Εμπορία προϊόντων λογισμικού, πλατφόρμας και εφαρμογών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες. • Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής κάθε φύσεως και περιγραφής και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας. • Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση, παροχή και εμπορία εφαρμογών έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (smartphone applications) και εν γένει καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων. • Εκμετάλλευση υπηρεσιών πληροφορικής στο cloud. • Η αγορά, μίσθωση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, επιδιόρθωση και μετατροπή οιονδήποτε hardware/software. • Ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. • Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. • Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού. • Η διεξαγωγή εργασιών εκπαίδευσης λογισμικών και άλλων προγραμμάτων. • Υπηρεσίες κατά παραγγελία διαμέσου ηλεκτρονικής πλατφόρμας • Δημιουργία και εμπορία πλατφόρμας ψηφιακής για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. • Παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πλατφόρμας στο διαδίκτυο • Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής πλατφόρμας • Η παροχή υπηρεσιών Internet όπως η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ιστοσελίδων. • Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικτύου. • Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσης δεδομένων. • Υπηρεσίες παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας • Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες • Η παροχή συμβουλών σχετικά με τα μέσα και μεθόδους προκειμένου για την επέκταση, ανάπτυξη, προώθηση και βελτίωση κάθε μορφής εργασιών ή επιχειρήσεων. • Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης & μάρκετινγκ. • Διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο • Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο. • Σύνταξη καταλόγων για δημοσίευση στο διαδίκτυο • Υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών μέσω διαδικτύου • Πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα μέσα ενημέρωσης • Υπηρεσίες εντυποδιανομής για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτης εταιρείας, • Η παροχή υπηρεσιών διανομής, παράδοσης είτε από την Εταιρία είτε από τρίτους με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται. • Παροχή υπηρεσιών διανομής κατ’ οίκον • Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής χρήσης • Παροχή υπηρεσιών delivery • Υπηρεσίες συσκευασίας προϊόντων • Υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων • Υπηρεσίες γραμματείας επιχειρήσεων • Υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, • Υπηρεσίες προγραμμάτων για πιστούς πελάτες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47111005 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
2 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά  
3 47241601 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας  
4 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
5 47262701 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού  
6 47252601 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών  
7 47262703 Λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους  
8 47788401 Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών  
9 47291802 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά  
10 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά  
11 47262704 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού  
12 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο  
13 47262706 Λιανικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού  
14 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
15 47241608 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών  
16 47241610 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  
17 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά  
18 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
19 56301007 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA