Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ADMETUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ADMETUS ΙΚΕ
Διεύθυνση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 207, 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Δήμος: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109533311
Ιστοσελίδα: www.admetus.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 66121107 Υπηρεσίες χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών 66199901 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
5 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
6 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
8 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
9 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
10 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
11 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
12 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
13 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων  
15 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)  
17 66199901 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών  
18 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
19 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
20 66121107 Υπηρεσίες χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121