Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: PROMOSHOOT
Διεύθυνση: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 66, 16346,
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6947128321
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία ΚΥΡΙΑ 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι) 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι) 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία check
2 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
3 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
4 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων  
5 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων  
6 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
7 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
8 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων  
9 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων  
10 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών  
11 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών  
12 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)  
13 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)  
14 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων  
15 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων  
16 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
17 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
18 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
19 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
20 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες  
21 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες  
22 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
23 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
24 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
25 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)  
26 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)  
27 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
28 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
29 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
30 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121