Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 73, 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση του ήδη λειτουργούντος φαρμακείου του φαρμακοποιού Κωνσταντίνου Βασιλειάδη, ιδία δε το λιανικό εμπόριο ειδών φαρμακείου και η αγορά και η επί κέρδει μεταπώληση στο κοινό ελεύθερα ή μετά από ιατρικές συνταγές φαρμάκων, παραφαρμάκων, ειδών φαρμακείου, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων και κάθε άλλου είδους, του οποίου η εμπορία και διάθεση από το φαρμακείο επιτρέπεται, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία, η παρασκευή οιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος και η πώλησή τους και γενικά η άσκηση κάθε εργασίας που επιτρέπεται από την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία ή άλλες διατάξεις. Ειδικότερα, η εταιρεία, για την επίτευξη των άνω σκοπών της, δύναται να λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα φαρμακείου στο διαδίκτυο, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4316/2014 και της εκάστοτε ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας και δεοντολογίας, καθώς και να πωλεί εξ αποστάσεως στο κοινό, μέσω των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τα επιτρεπόμενα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47737400 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA