Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΡΑΠΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΡΑΠΗΣ
Διεύθυνση: , 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105810746
e-mail: info@cranesarapis.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 49411600 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα) 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 52241100 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης 53201900 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη
2 53201900 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
4 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
5 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
6 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη  
7 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
9 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
10 52241100 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες  
11 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
12 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
13 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
14 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων  
15 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  
16 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
17 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
18 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
19 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
20 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
21 49411600 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων  
22 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
23 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
24 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
25 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
26 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
27 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
28 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
29 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
30 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
31 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
32 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
33 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
34 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  
35 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
36 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
37 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA