Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 55, 17778, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6972262710
Κινητό τηλέφωνο: 6936770978
e-mail: stelios@sfotopoulos.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 60201100 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων 50201400 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής 58143000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59111102 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59113000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα 59121100 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών 59131101 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων 60103000 Διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές 60201000 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής 60201102 Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας 60201400 Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής 60202000 Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών 60203000 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού 60203100 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης 60204000 Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73121200 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 60201100 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών
2 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος  
3 60201400 Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής  
4 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58143000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά  
8 60204000 Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου  
9 60103000 Διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης  
10 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
11 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  
12 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
13 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
14 60202000 Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών  
15 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
16 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
17 59113000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα  
18 73121200 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
19 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές  
20 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
21 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
22 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
23 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
24 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
25 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
26 59131101 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων  
27 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
28 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
29 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
30 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
31 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
32 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
33 50201400 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων  
34 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  
35 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
36 59121100 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών  
37 60203000 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού  
38 60203100 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης  
39 59111102 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών  
40 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
41 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
42 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
43 60201000 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής  
44 60201102 Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA