Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 55, 17778, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6972262710
Κινητό τηλέφωνο: 6936770978
e-mail: stelios@sfotopoulos.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
50201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 58114200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 59112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 59131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 85591908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 60103000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 60201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 60201400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 58143000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 59111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 60201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 84111300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 47919901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 72192909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 60204000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 59111300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 73202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 59121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 60201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ 60203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 60203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 73111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ 73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 73201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΕΣ 73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 60201100 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών check
2 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος  
3 60201400 Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής  
4 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58143000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά  
8 60204000 Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου  
9 60103000 Διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης  
10 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
11 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  
12 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
13 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
14 60202000 Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών  
15 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
16 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
17 59113000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα  
18 73121200 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
19 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές  
20 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
21 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
22 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
23 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
24 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
25 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
26 59131101 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων  
27 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
28 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
29 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
30 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
31 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
32 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
33 50201400 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων  
34 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  
35 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
36 59121100 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών  
37 60203000 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού  
38 60203100 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης  
39 59111102 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών  
40 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
41 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
42 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
43 60201000 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής  
44 60201102 Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121