Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ACTIVEBEAT PRIVATE COMPANY
Διακριτικός τίτλος: ACTIVEBEAT ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 126, 16562, ΓΛΥΦΑΔΑ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6974076197
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) check
2 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
3 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
4 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
5 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
6 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
7 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
8 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
9 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου  
10 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
11 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων  
12 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
13 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
14 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
15 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
16 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
17 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
18 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
19 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
20 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων  
21 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
22 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
23 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121