Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SUSAMI CREATIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SUSAMI CREATIVE
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 19, 10544, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6337077137
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης 46492309 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ 47626311 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 74101000 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας 90021000 Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία 90031100 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
2 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
3 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
4 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
5 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
6 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
7 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία  
8 47626311 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ  
9 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
10 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
11 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων  
12 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας  
13 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
14 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης  
15 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
16 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
17 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
18 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
19 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
20 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
21 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
22 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών  
23 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά  
24 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
25 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων  
26 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
27 90031100 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος  
28 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
29 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
30 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
31 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων  
32 74101000 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
33 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
34 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών  
35 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
36 90021000 Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών  
37 46492309 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA