Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: Λ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 126, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102486300
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Α) Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος όπως: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μελέτη, Κατασκευή και Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων: Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Επεξεργασίας & Διαχείρισης αστικών απορριμμάτων Επεξεργασίας & Διαχείρισης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων Επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση: Επιφανειακών και Υπογείων Νερών Αέριων Εκπομπών Υδραυλικών έργων Συστήματα ελέγχου ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και αποκατάσταση υπογείων νερών Έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερμοδυναμικών κύκλων β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων (στερεά, υγρά, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα κλπ) με κάθε είδους μέθοδο (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μηχανική διαλογή, αποτέφρωση, αποστείρωση, βιολογικοί καθαρισμοί κ.α.), οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, και κάθε εν γένει περιβαλλοντικό έργο. γ) Μελέτη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικοοικονομικά θέματα που άπτονται των σκοπών της επιχείρησης δ) Ανάληψη κάθε εν γένει εμπορικής δραστηριότητας σχετιζόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας. ε) Ανάληψη εμπορικής δραστηριότητας σχετικά με εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό. στ) Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο βιβλίων, χαρτικών και συναφών ειδών και εμπορευμάτων.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) check
2 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
3 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
4 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
5 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
6 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
7 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
8 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
9 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
10 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  
11 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121