Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΔΡΩΝΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: ΔΙΣΤΟΜΙΤΟΥ 23, 11476, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106464000
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης 2. Υπηρεσίες απόφραξης φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 3. Άλλες υπηρεσίες υγιεινής. 4. Η παροχή υπηρεσιών εκκένωση βόθρων καθώς και η μεταφορά λυμάτων οποιοσδήποτε μορφής και προέλευσης 5. Η εκτέλεση χερσαίων εθνικών μεταφορών πάσης φύσεως εμπορευμάτων, στεγνών και υγρών και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιοσδήποτε χρήσεως, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων κοινών, ανατρεπομένων ή μη, ρυμουλκών, ρυμουλκούμενων, ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ψυγείων, βυτιοφόρων και γερανοφόρων αυτοκινήτων και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτων και οχημάτων κατάλληλων για τέτοιες μεταφορές δημοσίας χρήσεως, κυκλοφορούντων κατά νόμο στη χώρα. 6. Οι εργασίες αποφράξεων, απολυμάνσεων και επισκευών αποχετευτικών αγωγών, ιδιωτικών, δημοσίων έργων καθώς επίσης και οι συντηρήσεις αυτών και οποιεσδήποτε εργασίες ακόμη είναι συναφείς με τη δραστηριότητα αυτή Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: 1) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα σε εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και λοιπούς ιδιώτες, καθώς KOL συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ. 2) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τον παραπάνω σκοπό και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού. 3) Αποκλειστικά κατόπιν κοινής απόφασης των εταίρων, να παρέχει το δικαίωμα σε τρίτα πρόσωπα για λειτουργία καταστημάτων με το σύστημα του FRANCHISING και να υπογράφει με τα πρόσωπα αυτά τις σχετικές συμβάσεις. 4) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, αποκλειστικά με κοινή απόφαση των εταίρων. 5) Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές καθώς επίσης και συναλλαγές με τρίτες χώρες.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων
2 81291300 Άλλες υπηρεσίες υγιεινής  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA