Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΗΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΜΗΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: Λ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 26, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106815766
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
) Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, μίσθωση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων (και με χρηματοδοτική μίσθωση – Leasing) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. β) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και να κοινοπρακτεί με τέτοιες επιχειρήσεις. γ) Η ίδρυση Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. δ) Η ανέγερση κάθε είδους οικοδομών ή πολυκατοικιών είτε για λογαριασμό της, σε ιδιόκτητα οικόπεδα που θα αποκτήσει η εταιρία από αγορά ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο είτε επί αλλότριων οικοπέδων με το σύστημα της αντιπαροχής ή για λογαριασμό τρίτων και η μεταπώληση με σκοπό το κέρδος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση για λογαριασμό αυτής της ιδίας, των οικοδομών ή τμημάτων αυτών που περιέχονται στην εταιρία σαν εργολαβικό αντάλλαγμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συμμετοχή σε Δημοσίους ή Ιδιωτικούς πλειστηριασμούς, η ανάθεση στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών σε τρίτους, η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών, υλικών και εξοπλισμού καταλλήλου για τα υπό ανάπτυξη ακίνητα. ζ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων. η) Η απόκτηση δια οποιουδήποτε νομίμου τρόπο, είτε δια δικαιοπραξίας είτε δια συμμετοχής σε πλειστηριασμό, ακινήτων πάσης φύσεως (κατοικιών, κάθετων ιδιοκτησιών, οριζόντιων ιδιοκτησιών, αγροτεμαχίων, οικοπέδων κλπ), είτε εντός σχεδίου είτε εκτός σχεδίου πόλεως, είτε για εμπορική είτε αστική χρήση, είτε ακίνητα παραθεριστικής είτε καθημερινής χρήσης, και η εκμετάλλευση αυτών (των ακινήτων) επί τω σκοπώ της εμπορικής δραστηριότητας και της εκμετάλλευσης των αποκτηθέντων ακινήτων είτε για μεταπώληση είτε για εκμετάλλευση αυτών δια κλασσικής εκμίσθωσης ή χρονομεριστικής εκμίσθωσης. θ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα. 2. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει, λειτουργεί, διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως σταθμών χώρων στάθμευσης (parking). β) Να παρέχει υπηρεσίες πλυσίματος, καθαρισμού, γυαλίσματος, λίπανσης κάθε μεταφορικού μέσου. γ) Να προβαίνει σε εμπορία ειδών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. δ) Να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων πάσης φύσεως συναγερμών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων. ε) Να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται επαγγελματικό καθαριστήριο στεγνού και υγρού καθαρισμού, σιδερώματος ρούχων και υφασμάτων όπως και υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης αυτών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης check
2 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
3 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119