Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: IT ON THE GO EE
Διεύθυνση: ΣΚΟΥΦΑ 29, 10673, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103524806
e-mail: koutraa@mifo.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι: α) Οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών συμβουλών σε εταιρείες υπηρεσιών εστίασης. β) Οι δραστηριότητες συμμετοχής σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και πάσης φύσεως αντικειμένου εργασιών. γ) Οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων δ) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. ` ε) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας. στ) Οι υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών. ζ) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering). η) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων τρίτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. θ) Οι υπηρεσίες αγοράς, ανάπτυξης και πώλησης αστικών και αγροτικών ακινήτων, οπουδήποτε κειμένων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή ως και η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων προς ρυμοτόμηση και μεταπώληση. ι) Οι υπηρεσίες μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπομίσθωσης, υπεκμίσθωσης και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πάσης φύσεως ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ια) Οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). ιβ) Οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις, παραδόσεις και παροχή υπηρεσιών), οι εμπορικές συναλλαγές με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, καθώς και οι εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου ή μεσιτείας για την πώληση όλων των εμπορευμάτων, προϊόντων και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο. ιγ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων. ιδ) Η παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων ιε) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. ιστ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος. ιζ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο, χωρίς παροχή καθίσματος. ιη) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος. ιθ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος. κ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. κα) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος. κβ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. κγ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. κδ) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος. κε) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος. κθ) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα. λ) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος. μ) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος 2. Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται καθ? οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με μετοχές εισηγημένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ζ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών check
2 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
3 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)  
6 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
7 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
8 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121