Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AXAN-SYNERGY ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: AXAN-SYNERGY
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 5, 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2155016382
Κινητό τηλέφωνο: 6972081410
e-mail: niko.diamantaras@axan-synergy.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
2.1) η παροχή υπηρεσιών: α) συσκευασίας, ανασυσκευασίας και αποσυσκευασίας αγαθών, β) φορτοεκφόρτωσης και στοιβασίας φορτιών και εμπορευματοκιβωτίων, γ) σχεδιασμού συσκευασίας προϊόντων, δ) διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων, ε) διαχείρισης (logistics) αποθηκών, Third Party Logistics (3PL), καταγραφής και διαχείρισης παραγγελιών (picking – packing) εμπορευμάτων τρίτων σε ιδίους χώρους ή σε τρίτους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στ) οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα - ψυγεία ζ) διαμεταφοράς εμπορευμάτων, η) συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης μηχανών αυτοματισμού και σειράς παραγωγής, θ) συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών. ι) συμβουλευτικών υπηρεσίων στους τομείς της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων, της εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρήσεων, μηχανογραφικής υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και στην διαχείριση έργων (Project Management) του ιδιωτικού χώρου ή / και δημοσίων φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). κ) παροχή υπηρεσιών διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας. 2.2) Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2.3) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. 2.4) Η παροχή υπηρεσιών κρατήσεων(booking) κατοικιών για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Η μίσθωση και εκμίσθωση κατοικιών με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωσή τους σε τρίτους. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. (εκτός από Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.), ΑΕ και ΙΚΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει σε, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή προς σύσταση, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί επίσης α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης της συμμετοχής ή συνεργασίας, είτε αυτές είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είτε όχι. β) Να μετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος σε οιουδήποτε είδους συμβάσεις ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συνιστά κοινοπραξίες, κονσόρτια ή ομίλους εταιριών στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει εργασίες σχετικές με τον σκοπό της Εταιρίας με απευθείας ανάθεση από οποιοδήποτε τρίτο.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας check
2 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
3 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
4 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
5 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121