Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ANASTASSIADIS CONSULTANΤS INC.
Διεύθυνση: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 146Α, 11471, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109633920
Κινητό τηλέφωνο: 6944360661
e-mail: anastassiadis@anastassiadis.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων 50102003 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα 58110000 Έκδοση βιβλίων 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 58130000 Έκδοση εφημερίδων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66221002 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 09/02/2016 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 84131500 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 94991200 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις  
5 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες  
6 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
7 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων  
8 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων  
9 84131500 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια  
10 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα  
11 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
12 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
13 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
14 58110000 Έκδοση βιβλίων  
15 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
16 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
17 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
18 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
19 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
20 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
21 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
22 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
23 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
24 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
25 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης  
26 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
27 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
28 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
29 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
30 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
31 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
32 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
33 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
34 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
35 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
36 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
37 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
38 50102003 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα  
39 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
40 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
41 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
42 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
43 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας  
44 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
45 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
46 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
47 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
48 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
49 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
50 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
51 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
52 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
53 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
54 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
55 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
56 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
57 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
58 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
59 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
60 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
61 94991200 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες  
62 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
63 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
64 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
65 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
66 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
67 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
68 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
69 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
70 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121