Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ 0, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105810746
e-mail: info@sofakispartners.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών check
2 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
3 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
4 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
5 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
6 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
7 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
8 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
9 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων  
10 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
11 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
12 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
13 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
14 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
15 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
16 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
17 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
18 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
19 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  
20 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
21 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
22 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121