Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DSRG ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: DSRG
Διεύθυνση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 3-5, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: kragaris@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής και χρηματοδοτικής φύσεως σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την έρευνα, την αξιολόγηση, τη διαμεσολάβηση και τη χρηματοδότηση για επενδύσεις, εξαγορές, πωλήσεις, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2) Υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, τεχνικής υποστήριξης σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων και των μεταγενέστερων διαδικασιών. 3) H εκτέλεση λογιστικών εργασιών και συναφών διοικητικών ενεργειών, καθώς και η παροχή συμβουλών στα θέματα αυτά. 4) Υπηρεσίες ελέγχου, διαβεβαίωσης και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται : i) υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από το σχεδιασμό, ανάπτυξη, επιχειρησιακή ένταξη και λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (technology risk assessment & management) ii) υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών και λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν (eSecurity & eAssurance services), συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης (όπως Web Trust) iii) υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας ολοκληρωμένων επιχειρησιακών εφαρμογών (ERP integrity services), iv) υπηρεσίες συνέχειας επιχειρησιακών λειτουργιών (business continuity planning) υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και διερεύνησης ηλεκτρονικού εγκλήματος (data analysis & computer forensics) v) διαγνωστικές μελέτες πληροφορικής και άλλα ειδικά έργα (IT due diligence, compliance reviews, revenue assurance) 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και βελτίωσης διαδικασιών λειτουργίας. 6) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τον αποτελεσματικό χειρισμό ζητημάτων προσωπικού και θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. 7) Η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η δημιουργία και προβολή επιχειρήσεων, η στελέχωσή τους, η προώθηση πωλήσεων και εργασιών, η μελέτη, οργάνωση υποδομής κι λειτουργίας, η παροχή συμβουλών, και κάθε σχετική παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 8) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της Εφοδιαστικής τους Αλυσίδας από την ανάπτυξη στρατηγικής μέχρι τις προμήθειες και την βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών και λειτουργιών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με για τον σχεδιασμό, διαχείριση και λειτουργία υποδομών, συστημάτων και δικτύων μεταφοράς. 9) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την δημιουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την μελέτη και κατασκευή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε αυτές, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών, την στελέχωση τους δια της ευρέσεως υπαλληλικού προσωπικού και της αξιολόγησης αυτού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 56101111 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος check
2 47717131 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό  
3 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
4 56291101 Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά  
5 56101304 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος  
6 56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ  
7 46421124 Χονδρικό εμπόριο γυναικείων καπέλων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121