Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PROCESS E.E
Διεύθυνση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 46 ΚΑΙ Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 10682, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: kripotog@otenet.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κ1.Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ) και διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων και για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα γενικότερα. 2. Η οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για επαγγελματική κατάρτιση γενικά και ειδικότερα για υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), καθώς και διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων. 3.Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με την προώθηση πωλήσεων (μάρκετινγκ), με τη διαφήμιση και την προβολή επιχειρήσεων , καθώς και με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έρευνας της αγοράς. 4.Η λειτουργία γραφείου χρηματοοικονομικών συμβούλων, καθώς και η παροχή παντός είδους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων. 5.Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. 6.Να μπορεί να εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες για τουριστική και περιφερειακή ανάπτυξη και 7.Να μπορεί να υποβάλλει θέσεις και προτάσεις σε οικονομικά θέματα – εμπειρογνωμοσύνες 8. Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο διαδίκτυο 9. Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
2 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
3 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
4 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
5 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
6 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
7 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
8 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
9 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
10 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
11 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
12 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
13 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
14 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA