Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΩΝ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: PEST CONTROL CERTIFICATE ΕE
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 174-176, 11144, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2155104655,2103830503
Κινητό τηλέφωνο: 6936922986
FAX: 2155104655
e-mail: info@eepa.gr;polykri@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.eepa.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
α. Η παροχή υπηρεσιών διαρκούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στους επαγγελματίες διαχείρισης παρασίτων σε όλη την Ελλάδα. β. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών διαχείρισης παρασίτων στους τομείς της απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης. y. Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας το οποίο θα αφορά την επιθεώρηση του χώρου, την ταυτοποίηση των οργανισμών στόχων, τον προσδιορισμό των επιθυμητών ορίων ανοχής, την εφαρμογή δύο ή περισσοτέρων μέτρων ελέγχου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την διαρκή επικαιροποίηση των δράσεων. δ. Η πιστοποίηση των επαγγελματιών διαχείρισης παρασίτων και των εφαρμοσμένων διαδικασιών σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα τύπου ISO σε συνεργασία με Οίκους Πιστοποίησης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, διαπιστευμένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλον Φορέα Διαπίστευσης κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε. Ο επιτόπιος έλεγχος και παρακολούθηση της εφαρμογής των συστημάτων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες διαχείρισης παρασίτων. στ. Η ανανέωση της πιστοποίησης σε περίπτωση που πληρούνται οι όροι αυτής ζ. Η καταγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών εφαρμογής αυτών καθώς και η ανάπτυξη εγχειριδίων. η. Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων για την ενημέρωση των επαγγελματιών της διαχείρισης παρασίτων και των καταναλωτών και του κοινωνικού συνόλου για την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης παρασίτων και της συμβολής της απεντόμωσης, της μυοκτονίας και της απολύμανσης στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας. θ. Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η υλοποίηση διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών σε έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρονικά μέσα για την προώθηση των σκοπών του Συνεταιρισμού. ι. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών στην χρήση βιολογικών μη χημικών σκευασμάτων. κ. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
2 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
3 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
4 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
5 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA