Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Ε.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ
Διεύθυνση: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 8, 10672, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6978580608
e-mail: fikouras@otenet.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Η έκδοση, παραγωγή, εισαγωγή, διανομή, αντιπροσωπεία και εμπορία κάθε είδους βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και οιασδήποτε μορφής εντύπων και η εκτέλεση παρεμφερών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2) Η έκδοση, παραγωγή, εισαγωγή, διανομή, αντιπροσωπεία και εμπορία κάθε είδους ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών εφημερίδων και οιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικών εντύπων και η εκτέλεση παρεμφερών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η παραγωγή, εισαγωγή, διανομή, αντιπροσωπεία, εμπορία και εκμετάλλευση οιουδήποτε είδους υλικών φορέων επί των οποίων έχουν εγγραφεί ή αποτυπωθεί έργα λόγου. 3) Η παροχή υπηρεσιών επιμέλειας, διόρθωσης, μετάφρασης, γραφιστικής επεξεργασίας, επιμέλειας εξωτερικής και εσωτερικής εμφάνισης και εικονογράφησης βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 4) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την έκδοση, παραγωγή, εισαγωγή, διανομή, αντιπροσωπεία και εμπορία βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων, όπως εφημερίδων ή περιοδικών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής. 5) Η συμμετοχή στην έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, μέσων και προγραμμάτων για τις εκδόσεις παντός είδους εντύπων, καθώς και η σύνταξη μελετών και η εκπόνηση ερευνών παντός είδους. 6) Η εμπορική εκμετάλλευση (μέσω αδειών χρήσης) πάσης φύσεως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 7) Η προσφορά υπηρεσιών μεσιτείας, αντιπροσώπευσης, διαμεσολάβησης στην παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί πάσης φύσεως έργων λόγου. 8) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση κάθε μορφής ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εντύπων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών (έκδοση, κυκλοφορία, διανομή, διάθεση εντύπων κ.λπ). 9) Η πάσης φύσεως εκπροσώπηση δημιουργών και καλλιτεχνών (Ελλήνων και ξένων), η εκμετάλλευση και διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών τους δικαιωμάτων και η προώθηση του έργου τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της είσπραξης και διανομής των αμοιβών από τη διαχείριση των δικαιωμάτων επί του έργου τους σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. 10) Η μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ή/και λογισμικού και η εκμετάλλευση πνευματικών έργων στο Διαδίκτυο. 11) Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 12) Η εμπορική εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων εικαστικών, ηχητικών, εκδοτικών, κινηματογραφικών και λοιπών αναλόγων δημιουργημάτων στην Ελλάδα και εξωτερικό, η εκπόνηση μελετών επιχειρηματικής σκοπιμότητας και η εκτέλεση παρεμφερών με τις παραπάνω δραστηριότητες εργασιών. 13) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αιθουσών και χώρων τέχνης εν γένει (εκθεσιακών χώρων, χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων). 14) Η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συναντήσεων, συνεδρίων, ερευνών, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, παρουσιάσεων, η προβολή επιμορφωτικών ταινιών επιστημονικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, και ειδικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 15) Η διοργάνωση και συμμετοχή στη μελέτη και στην επιστημονική έρευνα για οποιοδήποτε θέμα τέχνης και πολιτισμού. 16) Η συμβολή στην προώθηση των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που έχει αρμοδιότητες σχετικές με την εκπαίδευση , την επιμόρφωση και κάθε πολιτιστική εκδήλωση, μέσα από ειδικά προγράμματα, έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, δημιουργικές πρωτοβουλίες, διοργανώσεις και προγράμματα τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58110000 Έκδοση βιβλίων check
2 46181202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου έντυπου υλικού  
3 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
4 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
5 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
6 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης  
7 77401000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων, εκτός έργων με δικαιώματα δημιουργού (βιβλία, λογισμικό, ταινίες κλπ)  
8 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121