Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΡΓΩΝ-ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΡΓΩΝ-ΕΛΛΑΔΙΚΗ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1, 15451, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6977366004
e-mail: info@rozis.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)  
4 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
5 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
6 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
7 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
8 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
9 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
10 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
11 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
12 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
13 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
14 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
15 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
16 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
17 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
18 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
19 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
20 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
21 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
22 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών  
23 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
24 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
25 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
26 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους  
27 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
28 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
29 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
30 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
31 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
32 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
33 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
34 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
35 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες  
36 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
37 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121