Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MOSAIC VENTURES O.E.
Διακριτικός τίτλος: MOSAIC VENTURES
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 102, 14235, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: Ν ΙΩΝΙΑ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130323051
FAX: 2102718544
e-mail: tdionysopoulos@mosaicventures.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
α) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ειιικοινωνίαξ, προβολής και προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων στον τοµέα της ανάπτυξης, εκµετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτων. β) η παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ακινήτων, όπως η υπόδειξη ή µεσολάβηση για την σύναψη συµβάσεων σχετικών µε τα ακίνητα και ιδίως συµβάσεων ηώληοηξ, ανταλλαγής, µίσθωσης, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων, η παροχή υυηρεοιών εκτίµηση; ακινήτων έναντι αµοιβής 11 βάσει σύµβασης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης. γ) η διενέργεια µελετών και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα επικοινωνίας, προβολής και προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων στον τοµέα του τουρισµού. δ) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και σύνταξη µελετών, πάσης φύσεως µηχανικού, στον τοµέα των ακινήτων. ε) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τοµέα του τουρισµού µέσω της λειτουργίω; ηλεκτρονικού τουριστικού γραφείου. στ) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα επιχειρήσεων, ετιιχειρησιακών λειτουργιών και επιχειρηµατικής ανάπτυξης ζ) ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα που άπτονται των σκοπών της εταιρείω; η) η τουριστική εκµετάλλευση ακινήτων, επιπλωµένων εξοχικών κατοικιών, επαύλεων & συγκροτηµάτων κατοικιών, µε ή χωρίς παροχή πρόσθετων υσηρεσιών. θ) η άοκηση κάθε συναφούο προς τους κύριουο οκοπούι; εµτιορική; δραστηρι6τητας. ι) η συµµετοχή σε εταιρείο; πάσης µορφής, συναφούξ ή ααρεµφερού; οκοιιού, καθώς και η σύµπραξη υπό κάθε µορφή µε εταιρείες, υφιστάµενες ή συνιστάµενες, συναφούο δραστηριότητας. κ) Η κατασκευή και συντήρηση ιδιωτικών οικοδοµικών έργων για κατοικίες και µη και, η ανάληψη πάσης φύσεω; σχετικήι; εργολαβΙας. λ) Η διαχείριση κατασκευαστικών έργων, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής διαχείρισης. µ) Η αγορά, εκµετάλλευση και αξιοποίηση πάσης φύσεωι; ακινήτων καθώς και η ανέγερση κτιρίων σε οικόπεδα επί αντιπαροχή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
2 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
3 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
4 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
5 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
6 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
7 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA