Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Foods ΕΕ
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23, 14565, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 215504856
Κινητό τηλέφωνο: 6949535018
e-mail: kazantzis.giorgos@gmail.com;HYP1974@OTENET.GR
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
(α.) την εμπορία, δηλαδή την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού και μεταπώληση, χονδρική ή λιανική, κάθε είδους τροφίμων αλλά, πάσης φύσεως ειδών σχετιζόμένων με τον χώρο της εστίασης, ειδών στολισμού, ειδών οικιακής χρήσης καθώς και κάθε είδους εμπορεύματος συναφούς με τα εμπορεύματα αυτά (β.) την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και εταιριών κάθε μορφής και τύπου, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και κατασκευάζουν όλα τα είδη της περίπτωσης α., (γ.) την ίδρυση και ολική ή μερική εξαγορά επιχειρήσεων και εταιριών κάθε μορφής και τύπου που κατασκευάζουν όλα τα είδη της περίπτωσης α. και τη συμμετοχή και σύμπραξη με αυτές με κάθε νόμιμο τύπο, (δ.) την αγορά και πώληση ή κατασκευή και εκμίσθωση ή μίσθωση και υπεκμίσθωση και γενικά την εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση με κάθε τρόπο κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων, αποθηκών, κτιρίων, γραφείων, βιομηχανοστασίων και κάθε άλλου χώρου κατάλληλου για απαραίτητου για τη διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων, (ε.) την ίδρυση και ολική ή μερική εξαγορά και άλλων επιχειρήσεων και τη συμμετοχή και σύμπραξη με οποιονδήποτε νόμιμο τύπο με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, (στ.) τη δημιουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ, μπαρ, και άλλων παρομοίων, (ζ.) τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, (η) την έκδοση και διανομή διαφημιστικών περιοδικών στην ενδεικτική για την ενημέρωση των πελατών και καταχώριση διαφημίσεων διαφόρων επιχειρήσεων, (θ.) την παροχή υπηρεσιών management σε διάφορες επιχειρήσεις, (ι.) την εμπορία βιβλίων, εντύπων, περιοδικών, CD - DVD, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και την εμπορία οινοπνευματωδών ποτών και τροφίμων γενικά και (ια.)την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού αλυσίδας καταστημάτων, κεφάλαιο το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), διάρκεια εικοσαετή και συμμετοχή στις κερδοζημίες της εταιρείας 70% για τον Ομόρρυθμο εταίρο και 30% για τον πρώτο ετερρόρυθμο εταίρο τα οποία αναλογούν στην αξία της εισφοράς εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, (ιβ.) την τυποποίηση κάθε είδους τροφίμων και πάσης φύσεως ειδών σχετιζόμένων με τον χώρο της εστίασης, ειδών στολισμού, ειδών οικιακής χρήσης καθώς και κάθε είδους εμπορεύματος συναφούς με τα εμπορεύματα αυτά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. check
2 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά  
3 46331200 Χονδρικό εμπόριο αβγών  
4 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.  
5 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
6 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών  
7 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
8 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής  
9 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών  
10 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121