Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΟΡ-ΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΦΟΡ-ΕΣ CALL CAR
Διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 83, 10440, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109624514,2103232718,2111828713
Κινητό τηλέφωνο: 6977204752
e-mail: peter.asf@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47308101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων 45111104 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων 45111105 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, καινούργιων 45112101 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών π.δ.κ.α. 45112103 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, καινούργιων 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 45113900 Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α. 46493915 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά 47191002 Εκμετάλλευση περίπτερου 47292400 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 47788622 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 56101912 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 77211008 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων 77391302 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47308101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
4 45113900 Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α.  
5 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
6 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά  
7 47191002 Εκμετάλλευση περίπτερου  
8 47788622 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων  
9 45112101 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών π.δ.κ.α.  
10 47292400 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
11 45112103 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, καινούργιων  
12 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
13 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
14 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
15 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
16 96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)  
17 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
18 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
19 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
20 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
21 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
22 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
23 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  
24 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
25 77391302 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών  
26 77211008 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων  
27 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης  
28 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά  
29 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
30 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
31 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
32 56101912 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος  
33 96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)  
34 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
35 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
36 46493915 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων  
37 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων  
38 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
39 45111104 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων  
40 45111105 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, καινούργιων  
41 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119