Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SING DISIGN EE
Διακριτικός τίτλος: SING
Διεύθυνση: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, 15232, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130419007
e-mail: fotiosgeorgakopoulos@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης 90031300 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων 58130000 Έκδοση εφημερίδων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 58191900 Έκδοση άλλου έντυπου υλικού 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59121200 Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων check
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης  
4 58191900 Έκδοση άλλου έντυπου υλικού  
5 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
6 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων  
7 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
8 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
9 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου  
10 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
11 90031300 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών  
12 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων  
13 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων  
14 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης  
15 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
16 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
17 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
18 59121200 Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών  
19 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
20 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
21 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης  
22 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών  
23 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121