Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: CONVERT GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CONVERT GROUP
Διεύθυνση: ΗΡΟΥΣ 4, 10442, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2152157300
Κινητό τηλέφωνο: 6932456584
e-mail: pgezerlis@convertgroup.com; INFO@CONVERTGROUP.COM
Ιστοσελίδα: http://www.convertgroup.com
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προφίλ Επιχείρησης
H Convert Group είναι η πρώτη αμιγώς συμβουλευτική εταιρεία για το eBusiness και το eCommerce στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί από τον Παναγιώτη Γκεζερλή και προσφέρει υπηρεσίες σε μεγάλο πελατολόγιο. Ο ρόλος της εταιρίας είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός. Για πληροφορίες επισκεφτείτε: www.convertgroup.com.
Αντικείμενο Επιχείρησης
70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 72192901 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia) 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 80300000 Δραστηριότητες έρευνας 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 58120000 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
3 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
4 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
5 80300000 Δραστηριότητες έρευνας  
6 58120000 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων  
7 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
8 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
10 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
11 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
12 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
13 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
14 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
15 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
16 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
17 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
18 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία  
19 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
20 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
21 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
22 72192901 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)  
23 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
24 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
25 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
26 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
27 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών  
28 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
29 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121