Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: PL Surveyors+Consultants
Διεύθυνση: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 28, 15669, ΠΑΠΑΓΟΥ
Δήμος: ΠΑΠΑΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106911343 τηλ.εργασιας,2106512995
Κινητό τηλέφωνο: 6936528189
FAX: 2106911347
e-mail: dl@plsurveyors.gr;dpanagiotakopoulos@hotmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας ορίζεται η σύνταξη και εκπόνηση Μελετών, τοπογραφικών Μελετών, τεχνικών εκθέσεων και μελετών που αφορούν σε ακίνητα και σε προβλήματα που αφορούν στη σχετική νομοθεσία που διέπει τα ακίνητα, Μελετών αξιοποίησης ακινήτων, Μελετών νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Περιβαλλοντικών, πολεοδομικών, χωροταξικών και συγκοινωνιακών μελετών, η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών διατασσόμενων από δικαστήριο ή ιδιωτικών πραγματογνωμοσυνών προοριζόμενων να χρησιμοποιηθούν ενώπιον Δικαστηρίου, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, η μεσιτεία ακινήτων, η μεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή που υποδεικνύει ευκαιρεία για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων και οι εκτιμήσεις ακινήτων, η παροχή αθλητικών υπηρεσιών καθώς και κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων check
2 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
3 71113200 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας  
4 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
5 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
6 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
7 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)  
8 71113103 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης  
9 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
10 71121403 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας  
11 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
12 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
13 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
14 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
15 71113104 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών  
16 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
17 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
18 71123301 Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης  
19 71113105 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121