Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Β. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ - Γ. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: OXYGENIUM PLUS
Διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58, 11528, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107242106
e-mail: sp2861@otenet.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι η αντιπροσωπεία, εισαγωγή και εμπορία ιατρικών ειδών, μηχανημάτων και αναλωσίμων, η συνεργασία με παρεμφερείς ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες, η εκμίσθωση ιατρικών ειδών και η τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών, συμβουλών τεχνογνωσίας επί ιατρικών μηχανημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται : Να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε εταιρείες που αναπτύσσουν τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να παρέχει κάθε υπηρεσία καθώς και να εκτελεί κάθε έργο που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω. Δύναται επίσης να προβαίνει σε εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, παραρτημάτων και συστατικών και λοιπών προμηθειών ιατρικού ή διαγνωστικού χαρακτήρα ή απαραίτητου για την εκτέλεση των άνω σκοπών της. Επίσης δύναται να αποκτά κατά κυριότητα ή κατά χρήση, ακίνητα προς ανέγερση θεραπευτηρίων, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων ή συναφών κτιρίων ή ήδη χρησιμοποιούμενα προς τους άνω σκοπούς, καθώς και να ανεγείρει ή να μετασκευάζει και εξοπλίζει κτίρια για τις ίδιες χρήσεις. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε . Και. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47740000 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα check
2 47747507 Λιανικό εμπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών  
3 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  
4 47747516 Λιανικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α.  
5 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού  
6 46461205 Χονδρικό εμπόριο διαφόρων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών  
7 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121