Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: WAVER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: WAVER ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4, 10677, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2111883400
e-mail: anaptyxi@otenet.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια. 2. Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς -τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία. 3. Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς -τουριστικά πλοία με σημαία άλλη από ελληνική. 4. Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων. 5. Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας. 6. Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή. 7. Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς. 8. Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή. 9. Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) χωρίς πλήρωμα. 10. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού. 11. Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα. 12. Υπηρεσίες παντός είδους διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η διοργάνωση εκδηλώσεων προς το σκοπό αυτό. 13. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους αναφορικά με την πραγματοποίηση επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων προς προβολή στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο. 14. Η πραγματοποίηση εκδόσεων κάθε είδους εντύπου π.χ. βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, καθώς και η διακίνηση αυτών, με ανάληψη όλης της επιμέλειας που αυτά συνεπάγονται (π.χ. απομαγνητοφώνηση, επιμέλεια σύνταξης, μεταφράσεις, ψηφιοποιήσεις κ.λπ.). 15. Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την προώθηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων. 16. Η δραστηριοποίηση σε γραφικές τέχνες με την ανάληψη διεκπεραίωσης όλων των σταδίων παραγωγής ενός εντύπου και εν γένει κάθε καλλιτεχνική διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου με τη βοήθεια μέσων εκτύπωσης εικόνων ή κειμένων σε κάποιο υλικό, δημιουργώντας μια καλλιτεχνική έκφραση- ο σχεδιασμός, η σελιδοποίηση και υπηρεσίες παραγωγής βιβλίων, οποιουδήποτε είδους εντύπων, μακετών, φιλμς κ.λπ. 17. Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση εκδηλώσεων πάσης φύσεως, management καλλιτεχνών, επικοινωνιακά events, υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνίας, στρατηγικές επικοινωνίας, εσωτερικές πρακτικές επικοινωνίας, σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού, δημιουργία και προώθηση επικοινωνιακού υλικού, χορηγίες, σχέσεις με τα Μ.Μ.Ε., λειτουργία γραφείου τύπου. 18. Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων. 19. Εκστρατείες banners, e-mails, sms, e-newsletters, online παιχνίδια και διαγωνισμοί. 20. Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με επεξεργασία εικόνας και επεξεργασία ήχου, καθώς και η παροχή κάθε συναφούς με την εν λόγω επεξεργασία υπηρεσιών. 21. Δημιουργία εντύπων, εγγράφων ή και ηλεκτρονικών. 22. Η διανομή κάθε είδους εντύπων, πχ βιβλίων, περιοδικών κ.τ.λ. 23. Προώθηση πωλήσεων. 24. Η εκμίσθωση και ναύλωση σκαφών και παντός είδους παρεμφερών υπηρεσιών. 25. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δραστηριότητας, η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. 26. Η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 27. Εκμετάλλευση και ενοικίαση ακινήτων. 28. Αγροτικές δραστηριότητες 29. Ενασχόληση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (παραγωγή και εμπορία ενέργειας)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 50102003 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα
2 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
3 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
4 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
5 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
6 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
7 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
8 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
9 77341000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού  
10 50102000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή  
11 50302000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή  
12 77341002 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα  
13 50101200 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια  
14 50101201 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία  
15 50101202 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με σημαία άλλη από ελληνική  
16 50101203 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων  
17 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
18 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
19 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
20 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
21 50101204 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας  
22 50301300 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA