Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α. ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: MINOTAVROS SPECIALIZED SERVICES
Διεύθυνση: ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 28-30, 17564, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: Π ΦΑΛΗΡΟ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109430658
e-mail: info@rallidis.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Α) 1. Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, 2. Προστασία φυσικών προσώπων, 3. Ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα-τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, 4. Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων και χώρων στάθμευσης, 5. Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, 6. Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 7. Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους, 8. Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α' έως και ζ' της παρούσας παραγράφου, 9. Εισαγωγή, αγορά, πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, 10. Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, 11. Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ' και ι' της παρούσας παραγράφου, 12. Παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα προσωπικής ασφαλείας και ασφαλείας εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 13. Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού πάσης φύσεως ακινήτων (κτιρίων, χώρων στάθμευσης, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, εργοστασίων κλπ.) ως και διαφόρων μεταφορικών μέσων (σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων κλπ.), 14. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, εκμετάλλευσης και φύλαξης χώρων στάθμευσης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας με τις ανωτέρω περιπτώσεις. 15. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό. 16. Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. 17. Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων. 18. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. 19. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής. 20. Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας. 21. Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. 22. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. 23. Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων. 24. Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ). 25. Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων. 26. Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών. 27. Aλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. . 28. Aλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 29. Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις. 30. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 31. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Aλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 32. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 33. Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας. 34. Υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων. 35. Υπηρεσίες χρηματαποστολών. 36. Υπηρεσίες σωματοφυλάκων. 37. Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας. 38. Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας. 39. Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας. 40. Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών (ντετέκτιβ). 41. Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων. 42. Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ). 43. Δραστηριότητες καθαρισμού. 44. Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού. 45. Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ). 46. Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού). 47. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. 48. Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 49. Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 50. Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 51. Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους. 52. Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 53. Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 54. Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας. 55. Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου. 56. Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων. Β) Η ανάληψη υπεργολαβιών, η σύναψη, η υπογραφή και η εκτέλεση συμβολαίων σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενα. Γ) Η παροχή κάθε συναφών υπηρεσιών προμήθειας και εργασίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον υπάρχει κοινή συμφωνία των εταίρων και η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας check
2 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
3 80101100 Υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων  
4 80201001 Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού  
5 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
6 80101201 Υπηρεσίες σωματοφυλάκων  
7 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
8 80101101 Υπηρεσίες χρηματαποστολών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121