Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CITY INSURANCE BROKERS WORLDWIDE AE
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125, 11527, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107773100
Κινητό τηλέφωνο: 6944535105 (ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ)
e-mail: pmamalis@citybrokers.gr;vkritsimas@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.citybrokers.gr
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προφίλ Επιχείρησης
Η CiTY Worldwide Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. είναι εταιρία μεσιτών ασφαλίσεων με εμπειρία δεκαετιών
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής, ατυχήματος και ασθένειας Υπηρεσίες αντασφάλισης μεταφορών και ιδιοκτησίας Υπηρεσίες αντασφάλισης γενικής ευθύνης και αντασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων Υπηρεσίες αντασφάλισης νομικής προστασίας και αντασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών Υπηρεσίες αντασφάλισης σχετικές με τα συνταξιοδοτικά ταμεία Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης, εκτός της αντασφάλισης ζωής Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης, νομικής προστασίας και ασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση
2 65206000 Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης, εκτός της αντασφάλισης ζωής  
3 65129000 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής  
4 65203000 Υπηρεσίες αντασφάλισης γενικής ευθύνης και αντασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων  
5 65201000 Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής, ατυχήματος και ασθένειας  
6 65202000 Υπηρεσίες αντασφάλισης μεταφορών και ιδιοκτησίας  
7 65204000 Υπηρεσίες αντασφάλισης νομικής προστασίας και αντασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών  
8 65205000 Υπηρεσίες αντασφάλισης σχετικές με τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
9 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
10 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας  
11 65125000 Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης  
12 65123000 Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών  
13 65124000 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών  
14 65122000 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων  
15 65126000 Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων  
16 65127000 Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης, νομικής προστασίας και ασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών  
17 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
18 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
19 65301000 Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA