Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: ΓΟΥΑΙΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: WIDE SERVICES
Διεύθυνση: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104223330
Κινητό τηλέφωνο: 6932273735
FAX: 2110121603
e-mail: johnarapoglou@yahoo.gr;yiannis@wideservices.gr
Ιστοσελίδα: http://www.wideservices.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Προφίλ Επιχείρησης
Η εταιρεία WIDE Services προσφέρει υπηρεσίες στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Η εταιρεία WIDE Services ανήκει στο διεθνές δίκτυο επίσημων συνεργατών του Moodle (Official Moodle Patner) και είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία που έχει αυτόν τον τίτλο. Προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες για το Moodle και υλοποιήσεις προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της. Στη WIDE Services πιστεύουμε στο συνδυασμό Καινοτόμων Λύσεων και Δοκιμασμένων Πρακτικών. Παντρεύουμε τις γνώσεις μας στο elearning, την εμπειρία από τους Πελάτες μας και το Know-How μας στη δημιουργία και σχεδίαση elearning λύσεων για να δημιουργήσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για εσάς και την Επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο www.wideservices.gr για περισσότερες πληροφορίες.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85311100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85311300 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85321100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85321300 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85411100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 85411300 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή check
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
6 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
7 85311300 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
8 85311100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
9 85411100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης  
10 85411300 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης  
11 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
12 85321300 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
13 85321100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
14 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
15 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
16 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
17 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
18 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
19 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
20 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
21 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
22 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
23 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
24 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
25 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
26 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121