Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: KESKINOGLU ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διακριτικός τίτλος: LENICON
Διεύθυνση: ΔΟΪΡΑΝΗΣ 36, 17671, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2118001331
Κινητό τηλέφωνο: 6944940111
FAX: 2118001335
e-mail: info@lenicon.gr; lenicongr@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.lenicon.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Προφίλ Επιχείρησης
Η εταιρία Lenicon έχει έδρα στην Αθήνα, η δράση της όμως καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου. Ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να παρέχει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στον κτηριακό τομέα σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.
Η κύρια δραστηριοποίηση της εταιρίας αφορά κτιριακά έργα όπως: κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα, κτίρια γραφείων, χώρων μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων, κολυμβητικών δεξαμενών και ειδικών έργων, σε τομείς όπως: συμβουλές, μελέτες, επιβλέψεις που αφορούν: κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις, αποπερατώσεις κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας, έξυπνες λύσεις εφαρμογών σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43291100 Εργασίες μόνωσης 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
7 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
8 43291100 Εργασίες μόνωσης  
9 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
10 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
11 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
13 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
14 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
15 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
16 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
17 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
18 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
19 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
20 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
21 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
22 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
23 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
24 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
25 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
26 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
27 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
28 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121