Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: F & T CONSULTING SOLUTIONS
Διεύθυνση: ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 44, 13451, ΦΥΛΗ
Δήμος: ΑΧΑΡΝΕΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102486804
e-mail: ds_asimakopoulos@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, διεθνείς ή ευρωπαϊκές εταιρείες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, σωματεία, ιδρύματα και εν γένει κάθε νομική και οικονομική οντότητα του Ελληνικού, Κοινοτικού και ευρύτερου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Οικονομικού γεωφυσικού χώρου. Β) Η εκπόνηση μελετών, οικονομοτεχνικών, λειτουργικών που αφορούν την υλοποίηση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ή προγραμμάτων στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής'Ενωσης αλλά και εκτός Ένωσης και σε όλο τον κόσμο. Γ) Η εκπόνηση μελετών ή η ανάθεση εκπόνησης μελετών σε άλλους φορείς, ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σκοπούν στην έρευνα ή στην ανάπτυξη ή στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων παραγόμενων προϊόντων, προστασίας του περιβάλλοντος. Δ) Η συνεργασία και σύμπραξη στα πιο πάνω αντικείμενα με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Συλλόγους, Οργανώσεις, Συνεταιρισμούς και εν γένει κρατικούς ή ιδιωτικού φορείς. Ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε μορφής, μειοδοτικούς, ανοικτούς ή αξιολόγηση προσφορών που διοργανώνονται από οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. ΣΤ) Η διαχείριση οικονομικών πόρων που η εταιρεία θα εξασφαλίζει με χρηματοδότηση υπό οποιοσδήποτε μορφής από το ελληνικό κράτος ή Τραπεζικούς οργανισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής επένδυσης αυτών με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση των ως άνω διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Ζ) Η εταιρεία θα μπορεί να παράγει, να ανατπύσσει και να εμπορεύεται παρεμφερή είδη σε χονδρική και λιανική πώληση, που θα σχετίζονται με την υλοποίηση των άνωθεν σκοπών και δραστηριοτήτων. Η) Υπηρεσίες τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικών υποδομών & εργασιών ( ενδεικτικά σε: αλουμίνια, ηλεκτρολογικά, μονώσεις, θέρμανση - ψύξη κλπ ) Θ) Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ καιοπτικοακουστικών μέσων I) υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδριάσεων, διοργάνωσης εκδηλώσεων, πανηγυριών και τοπικών εορτών, εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα. ΙΑ) υπηρεσίες παροχής εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα ΙΒ) υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων ΙΓ) χονδρικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων και μη ηλεκτρικών ΙΔ) Υπηρεσίες μίσθωσης ή/και παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων ή παιχνιδιών σε Λούνα Πάρκ, χώρους διασκέδασης και αναψυχής, πάρκα και συναφή καταστήματα και χώρους καθώς και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, μίσθωση χώρων με σκοπό την αξιοποίηση, αναβάθμιση και εκμετάλευση αυτών και τέλος το εμπόριο ή ενοικίαση ηλεκτρολογικού υλικού ως χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ( φωτιστικά, λαμπάκια κλπ )..
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
2 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
3 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  
4 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
5 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
6 77391903 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων  
7 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
8 93211003 Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα  
9 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
10 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
11 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
12 46471206 Χονδρικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
13 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA