Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι. ΨΑΡΡΑΚΗΣ - Σ. ΚΑΚΙΤΣΟΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: J.P.S.K. BUSINESS CONSULTING
Διεύθυνση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 249, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ
Δήμος: ΑΧΑΡΝΕΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6974173806,6945582169
e-mail: jpsgr2011@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Λογιστικές υπηρεσίες & υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών. 2) Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης. 3) Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 (τριάντα) άτομα. 4) Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης. 5) Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα. 6) Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές. 7) Υπηρεσίες εκκαθαριστή Εταιρείας. 8) Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. 9) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου. 10) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 11) Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 12) Υπηρεσίες μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης εταιρειών. Ειδικά για το σκοπό της περίπτωσης (1) τις οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις θα υπογράφει ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης - Ο.Ε.Ε. 0120225/27-11-2018 και Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 0118086/ 01-10-2018 Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να υπογράφει-συνάπτει-εκτελεί συμβόλαια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (β) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωση τους. (γ) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.»
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες check
2 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
3 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
4 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
5 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
6 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
7 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
8 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
9 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
10 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
11 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
12 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
13 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121