Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: WIN TO WIN O.E.
Διακριτικός τίτλος: WIN TO WIN
Διεύθυνση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, 10670, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103608609
Κινητό τηλέφωνο: 6945440149
FAX: 2103608617
e-mail: info@wintowin.gr;afoi.florou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.wintowin.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προφίλ Επιχείρησης
Η Win to Win – Business Consultants ιδρύθηκε το Μάιο του 2009. Είμαστε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, με υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Όραμά μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία, μεταξύ της εταιρείας και των πελατών, οριζόντιων σχέσεων (win-win), με απώτερο σκοπό την εν γένει αναβάθμιση του ελληνικού επιχειρείν!

Α. Επιδοτούμενα Προγράμματα
Β. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Γ. Fit on You!
Δ. Μελέτες Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Ε. Τμήμα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου
ΣΤ. Τμήμα Διαφήμισης και Επικοινωνίας
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 64991903 Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης check
2 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
4 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
5 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
6 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
7 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
8 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
9 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
10 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
11 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
12 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  
13 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
14 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
15 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
16 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
17 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
18 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
19 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
20 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
21 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
22 64991903 Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121