Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AMAZE GROUP Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: WEBCORE
Διεύθυνση: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 14-16, 15238, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106004226
e-mail: intertax@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Α) Η παραγωγή εφαρμογών , προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η κατασκευή ιστοσελίδων , η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών , η επισκευή και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών , η παροχή συμβουλών για λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης διαφήμισης και μάρκετινγκ οι υπηρεσίες και εμπορία κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων , η εγκατάσταση δικτύων οι υπηρεσίες ίντερνετ , φιλοξενία και καταχώρηση ονομάτων χώρου , υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης οι υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων , το γενικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών , ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφεριακών ( software ) και λογισμικού (software). Β) Η παραγωγή και εμπορία παγωτού και ειδών ζαχαροπλαστικής ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών καφεζαχαρο- πλαστείου, καφετέριας, εστιατορίου, μπαρ, κέντρου διασκέδασης, υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) και γενικά πάσης φύσεως δραστηριότητες γύρω από την εστίαση. Οι Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις , οι υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) , παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών , οι υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνα. Γ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων είτε ιδιόκτητων είτε ιδιοκτησίας τρίτων . Ειδικότερα : Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης & Προώθησης Ακινήτων, υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών , η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, η αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και ξενοδοχείου. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης. Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων Δ) Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών εισαγωγές εξαγωγές γενικό εμπόριο Ε) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής που περιλαμβάνει και τα συμπληρώματα διατροφής . Ειδικότερα : Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση και εμπορία φαρμακευτικών εν γένει , καλλυντικών, χημικών ειδών και συμπληρωμάτων διατροφής, η επεξεργασία εκχυλισμάτων φυτικών υλών και η επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων, η ανάπτυξη και εκμετάλλευση σχετικής με όλα τα ανωτέρω είδη τεχνογνωσίας, η ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανίας ή εργαστηρίων παραγωγής αυτών. Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και κάθε είδους συναφών επιχειρήσεων αλλοδαπής ή ημεδαπής. Ζ) Οι υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου : Ειδικότερα οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων , οργανωμένων ταξιδιών , υπηρεσιών κρατήσεων για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) . Οι υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές , για ενοικίαση οχημάτων. Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων, με προμήθεια . Οι φωτογραφικές δραστηριότητες. Η) Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα οι υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων , υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας, υπηρεσίες γυμναστηρίων, η διοργάνωση αθλητικών πρωταθλημάτων Θ) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και ειδών αθλητικού εξοπλισμού και τουριστικών ειδών. Ι) Οι υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού , οι υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών , υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης και γενικά άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες σωματικής ευεξίας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
4 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
5 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
6 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
7 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
8 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
9 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
10 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
11 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
12 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  
13 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
14 61201101 Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής  
15 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
16 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
17 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
18 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
19 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
20 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
21 61101000 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων  
22 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
23 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
24 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
25 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
26 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
27 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
28 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
29 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA