Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Κ. ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ - Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΠΛΟΥΣ - ΤΡΑΪΜΟΡ (DIAPLOUS - TRIMORE)
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 306, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 210 685360,2106615162
e-mail: info@diaplous-ssda.gr;mpismpan@otenet.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και τήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητος, καθώς και για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. 2) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται με την λειτουργία και την οργάνωση επιχειρήσεων καθώς και η διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για την στελέχωσή τους. 3) Η παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, αξιολόγησης, ελέγχου ποιότητος και πιστοποίησης. 4) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και προπαίδευσης (coaching). 5) Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου, διακρίβωσης και πιστοποίησης μετρητικού εξοπλισμού και παράλληλα εμπορία ειδικού μετρητικού εξοπλισμού. 6) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων. 7) Η εκπόνηση μελετών, μελετών σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και ρίσκου, ερευνών αγοράς καθώς και η μελέτη και έρευνα του ανταγωνισμού. 8) Η διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων. 9) Η άσκηση μεσιτείας, real estate, ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση σε συναλλαγές, μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων. 10) Η ανάπτυξη παραμετροποίηση και εγκατάσταση λογισμικών εφαρμογών διαχείρισης συστημάτων ποιότητος, περιβάλλοντος, υγιεινής & ασφάλειας, ασφάλειας της πληροφορίας, περιλαμβανομένων συστημάτων τηλεματικής, απομακρυσμένης παρακολούθησης και μέτρησης επιλεγμένων παραμέτρων των συστημάτων αυτών. 11) Η δυνατότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως, ή η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χρήση ακινήτων. 12) Η αντιπροσώπευση οίκων και εταιρειών του εξωτερικού. 13) Η συνεργασία ή/και συνέργεια με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 14) Διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και αγώνων. 15) Η εμπορία και πώληση χονδρικώς ή λιανικώς ειδών ενδύσεως και ρουχισμού που περιλαμβάνει τόσο γενικό ρουχισμό και αξεσουάρ όσο και αθλητικό ρουχισμό και κάθε είδους αθλητικού εξοπλισμού. Προς επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας η εταιρεία δύνατε: α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ’ οιονδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και δ) Να αναπτύσσει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία. ε) Να εισάγει ή να εξάγει από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες κάθε απαραίτητο υλικό ή εμπόρευμα προς εξυπηρέτηση του σκοπού. Στ) Να πραγματοποιεί τις πωλήσεις και τις αγορές την ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, να αναπτύξει ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shop) και να πραγματοποιεί πωλήσεις ηλεκτρονικά. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας check
2 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
3 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
4 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
5 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121