Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: ILVERDE
Διεύθυνση: ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 61, 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Δήμος: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106531156
Κινητό τηλέφωνο: 6977245919
FAX: 2106531163
e-mail: eandrian61@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Η ανάληψη και εκτέλεση γενικών και ειδικών έργων πρασίνου, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όπως ενδεικτικά αναφερόμενα φυτοτεχνικά έργα, κατασκευής χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών, νησίδων, πρανών, περιφράξεων, χώρων στάθμευσης, χώρων αναψυχής, χώρων άθλησης, χλοοτάπητες γηπέδων, αρδευτικά συστήματα, αποψιλώσεις χώρων. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως δασοτεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά αναφερόμενα αναδασώσεις, ποτίσματα, καθαρισμοί, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, δασική οδοποιία, χώροι δασικής αναψυχής, κλαδέματα, αποκαταστάσεις λατομείων, τεχνικά έργα, δεξαμενές άρδευσης, έργα αντιπυρικής προστασίας, λειτουργία φυτωρίων. Η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εκπόνηση μελετών έργων πρασίνου, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλπ. Η εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών και πινάκων υλοτομίας κλπ. Εργασίες επίβλεψης για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εκπόνηση μελετών-εκθέσεων φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης για τον χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και η εκπόνηση αντιρρήσεων δασικών χαρτών. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επίβλεψη δράσεων που σχετίζονται με δασικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων-εκτιμήσεις ζημιών για δασικά και αγροτικά θέματα. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε δασικά και αγροτικά θέματα, σε θέματα αρχιτεκτονικής τοπίου και σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Η παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς, Μ.Κ.Ο. και φυσικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση, αποκατάσταση και διατήρηση των εξωτερικών χώρων μνημείων, παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών καθώς και η εκτέλεση και επίβλεψη των έργων αυτών. Η περιβαλλοντική χαρτογραφία και ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), ο σχεδιασμός και η δημιουργία βάσεων δεδομένων συστημάτων πολυμέσων και γενικότερα ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και η παραγωγή λογισμικού (software). Ο σχεδιασμός, διαχείριση, συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το φυσικό περιβάλλον
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου check
2 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
3 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
4 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
5 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119