Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΩΣΤΙΝΗΣ Α - ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Α Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: INTEROSMO
Διεύθυνση: ΠΕΥΚΩΝ 6, 14451, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104201540
e-mail: vatvag@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46491911 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46751230 Χονδρικό εμπόριο ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α. 47545435 Λιανικό εμπόριο συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., τάσης >= 1000 V 47646507 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 47788900 Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46491911 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών check
2 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
3 47646507 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας  
4 47788900 Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
5 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
6 47545435 Λιανικό εμπόριο συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., τάσης >= 1000 V  
7 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
8 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
9 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
11 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
12 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
13 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
14 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
15 46751230 Χονδρικό εμπόριο ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.  
16 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους  
17 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
18 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121