Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: ΜΑΠ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MAP ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Δήμος: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106526777
Κινητό τηλέφωνο: 6949614854
e-mail: info@map4u.gr
Ιστοσελίδα: http://www.map4u.gr/
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 58111500 Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες 58111600 Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου 58191200 Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71114101 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου) 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72191000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες 72191300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες 72191900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες 74202400 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών 74202900 Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 91011205 Υπηρεσίες ταινιοθήκης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων check
2 74202900 Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
3 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
4 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
5 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
6 58111500 Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες  
7 58191200 Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών  
8 58111600 Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου  
9 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
10 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
11 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
12 74202400 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών  
13 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
14 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
15 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
16 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
17 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
18 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
19 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
20 71114101 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)  
21 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
22 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
23 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
24 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
25 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης  
26 72191900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες  
27 72191000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες  
28 72191300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες  
29 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
30 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
31 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
32 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
33 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
34 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
35 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
36 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
37 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
38 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
39 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
40 91011205 Υπηρεσίες ταινιοθήκης  
41 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
42 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121