Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: METRON
Διεύθυνση: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 15, 18233, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103302332,2103241666
e-mail: info@metrongroup.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 46330000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 47210000 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47220000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 47230000 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47252000 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 47291900 Λιανικό εμπόριο αβγών 47292200 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 49393900 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α. 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 79120000 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ) 90031000 Καλλιτεχνική δημιουργία 95221000 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος check
2 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 79120000 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
5 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
6 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
7 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
8 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
9 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
10 90031000 Καλλιτεχνική δημιουργία  
11 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
13 47291900 Λιανικό εμπόριο αβγών  
14 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
15 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών  
16 47292200 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών  
17 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
18 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
19 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
20 47220000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα  
21 47252000 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
22 47210000 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
23 47230000 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
24 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
25 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
26 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
27 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
28 95221000 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου  
29 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
30 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
31 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
32 49393900 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α.  
33 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
34 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
35 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  
36 46330000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών  
37 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
38 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
39 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
40 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών  
41 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121