Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36--38, 11853, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103479455, ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κινητό τηλέφωνο: 6947537856-ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
FAX: 2118009597
e-mail: de@diavalkaniko.gr
Ιστοσελίδα: http://www.diavalkaniko.gr
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 88101300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
2 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
3 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
4 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
5 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
6 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
7 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
8 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
9 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
10 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
11 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
12 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
13 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου  
14 88101300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες  
15 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα  
16 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
17 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
18 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος  
19 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
20 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
21 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
22 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
23 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
24 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
25 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
26 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
27 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  
28 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA