Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OVB(ΕΛΛΑΣ)ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΠΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 Α', 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106019060,2106019063
Κινητό τηλέφωνο: 6977438674 (Παππά)
FAX: 2106019065
e-mail: ssns@ovb.gr;info@ovb.gr
Ιστοσελίδα: http://WWW.OVB.GR
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η παροχή συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την χορήγηση πιστώσεων και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. 2. Η παροχή συμβουλών και η διαμεσολάβηση στη διάθεση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 3. Η παροχή συμβουλών για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε επενδυτικά κίνητρα που θεσπίζουν αναπτυξιακοί νόμοι και η υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με το σκοπό της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και β) να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα. Με την παρούσα τροποποίηση- κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς της εταιρίας και οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Ανεύρεση και υπόδειξη πελατών προς επίτευξη συμβάσεων πώλησης προϊόντων ή /και παροχής υπηρεσιών φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Σ) και Net Metering , φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτών ή επιτηδευματιών. 2. Ανεύρεση και υπόδειξη πελατών προς επίτευξη συμβάσεων πώλησης ακινήτων μεσιτικού γραφείου ή μεσιτών , φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτών ή επιτηδευματιών. 3. . Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, π.δ.κ.α., εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. 4. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66111900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών check

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119