Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΜΑΔΕΣΗ ΟΕ
Διεύθυνση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 42 & ΗΣΙΟΔΟΥ, 17456, ΑΛΙΜΟΣ
Δήμος: ΑΛΙΜΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109951012;2109924498
e-mail: mantesis@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) η λειτουργία επιχείρησης εκμετάλλευσης πρατηρίου πωλήσεως υγρών καυσίμων και υγραερίου για ΙΧΕ, ΔΧΕ, ΤΑΞΙ, καθώς και πλυντηρίου - λιπαντήριου αυτοκινήτων, 2) η αγορά - μίσθωση ακόμα και με χρηματοδότηση ειδικών οχημάτων, φορτηγών, βυτιοφόρων για διανομή και διακίνηση ειδών πετρελαίου, υγραερίου χύμα ή σε φιάλες, και κάθε καύσιμου υλικού, ή πρώτης ύλης ή παραγώγων όλων των μορφών ενέργειας (συμβατικών και εναλλακτικών)καθώς επίσης λιπαντικών, και όλων εν γένει των παραγώγων πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. 3) Η έκθεση, εισαγωγή, εμπορία καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και κάθε είδους οχημάτων και ανταλλακτικών, αξεσουάρ, λιπαντικών, πόσης φύσεως, και κάθε άλλου συναφούς ή μη είδους 4) Η εμπορία ειδών καπνού, τσιγάρων, ψιλικών, ξύλων, κάρβουνα κλπ 5) Η παροχή στους λιμένες και αερολιμένες, συναφών προς τα ανωτέρω υπηρεσιών ανεφοδιασμού καυσίμων και υγρών πετρελαίου 6) η εμπορία συσκευασμένων ποτών, αναψυκτικών και τροφίμων, ενδεικτικά γλυκών, με ή χωρίς παροχή καθίσματος, με ή χωρίς παροχή σερβιρίσματος 7) η αγορά, εμπορία, πώληση Χονδρική-Λιανική, εισαγωγή-εξαγωγή, συσκευασμένου υγραερίου (φιαλών υγραερίου, φιαλιδίων βουτανίου) για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, και γενικά κάθε είδους-τύπου συσκευών χρήσης- λειτουργίας- αποθήκευσης 8) η αγορά, εμπορία, πώληση Χονδρική-Λιανική, εισαγωγή-εξαγωγή Χύμα (Χύδην) Υγραερίου ή Φυσικού αερίου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, και γενικά κάθε είδους-τύπου συσκευών χρήσης- λειτουργίας- αποθήκευσης ακόμα και δεξαμενών, 9) η αγορά, εμπορία, πώληση Χονδρική-Λιανική, εισαγωγή-εξαγωγή συστημάτων υγραερίου (συσκευών-εξαρτημάτων-μηχανημάτων) και τοποθέτηση για αλλαγή τρόπου κινήσεως οχημάτων, αυτοκινήτων (υγραεριοκίνηση) 10) η αγορά, εμπορία, αποθήκευση, εκμίσθωση, διανομή και διακίνηση κάθε είδους- μορφής ενέργειας συμβατική ή εναλλακτική όπως Ηλεκτρικής η άλλης. 11) η εγκατάσταση, μελέτη, επίβλεψη, λειτουργία, εκμετάλλευση και προώθηση φωτοβολταϊκών δικτύων και κάθε είδους εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του σχετικού εξοπλισμού τους και τεχνογνωσίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με αυτές 12) η παροχή κάθε φύσεως υπηρεσιών, και συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων που αφορούν την διαχείριση θέρμανσης κάθε είδους, τη διαχείριση πολυκατοικιών, καθώς και τη συντήρηση, έλεγχο, την επισκευή προβλημάτων από την λειτουργία τους 13) η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσον, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, επεξεργασία, προώθηση, εμπορία χονδρική και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, συντήρηση και έλεγχος παντός είδους και φύσεως προϊόντων καθώς και βιολογικών οικολογικών και παραδοσιακών εφοδίων (λιπασμάτων, σκευασμάτων κ.λ.π) καθώς και κάθε είδους ή προϊόντος συναφούς με τα ανωτέρω 14) η δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, η διαμεσολάβηση και εν γένει μεσιτεία σε παροχή υπηρεσιών και σύναψη συμβάσεων κάθε είδους και δη σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 15) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και μεταπώληση ακινήτωνπαντός είδους, χώρων πλυντηρίων αυτοκινήτων ή συνεργείων αυτοκινήτων 16) Η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας, αεροπορικής, οδικής, σιδηροδρομικής μεταφοράς προσώπων, επιστολών, δεμάτων, φορτίων, εμπορευμάτων, καθώς και η μεταφορά με δικά της μεταφορικά μέσα ή μισθωμένα οχήματα ατόμων 17) Η παροχή πάσης φύσεως λογιστικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών σε θέματα επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47308101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
2 47191000 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα  
3 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
4 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
5 47788512 Λιανικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου  
6 47998501 Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ' οίκον  
7 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
8 47515157 Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών  
9 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
10 46711313 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του αγοραστή)  
11 46711309 Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA