Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 90
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 17
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 366
6 11 Ποτοποιία 8
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 14
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 41
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 13
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 13
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 245
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 6
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 5
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 24
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 58
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 31
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 27
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 5
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 5
25 31 Κατασκευή επίπλων 29
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 73
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 229
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 176
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 4
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 30
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 162
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 17
33 41 Κατασκευές κτιρίων 533
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 77
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 852
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.385
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.554
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 12.591
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.066
40 50 Πλωτές μεταφορές 168
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 18
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 867
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 354
44 55 Καταλύματα 642
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 9.651
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 875
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 948
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 163
49 61 Τηλεπικοινωνίες 344
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 2.068
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1.066
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 208
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 149
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.316
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.402
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 1.998
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 3.652
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.436
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 336
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.817
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 893
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 20
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 863
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 194
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.336
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 314
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 736
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.667
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 125
70 85 Εκπαίδευση 2.842
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 991
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 48
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 299
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 1.100
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 26
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 727
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1.135
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 18
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 336
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.167
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 9
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA