Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 86
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 15
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 349
6 11 Ποτοποιία 7
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 10
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 21
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 8
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 12
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 16
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 208
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 4
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 4
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 20
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 52
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 23
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 27
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 4
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 4
25 31 Κατασκευή επίπλων 24
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 49
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 192
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 170
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 32
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 145
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 14
33 41 Κατασκευές κτιρίων 457
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 89
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 750
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.195
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.009
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 11.198
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 938
40 50 Πλωτές μεταφορές 145
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 15
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 837
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 315
44 55 Καταλύματα 524
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 9.114
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 802
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 840
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 160
49 61 Τηλεπικοινωνίες 319
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 1.806
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 930
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 175
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 151
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.104
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.098
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 1.913
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 3.290
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.319
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 292
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.653
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 719
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 15
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 748
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 186
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.207
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 298
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 689
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.496
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 121
70 85 Εκπαίδευση 2.697
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 923
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 46
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 285
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 929
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 22
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 621
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1.015
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 14
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 281
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.867
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 9
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κατεβάστε το demo χρήσης, του λογισμικού SGA echamber.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA