Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 245
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 32
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 8
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 631
6 11 Ποτοποιία 11
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 66
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 261
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 36
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 67
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 29
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 761
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 27
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 25
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 94
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 6
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 165
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 83
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 26
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 50
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 21
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 20
25 31 Κατασκευή επίπλων 152
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 350
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 909
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 204
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 13
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 66
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 185
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 23
33 41 Κατασκευές κτιρίων 945
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 239
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4.527
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.315
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 15.933
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 46.238
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2.162
40 50 Πλωτές μεταφορές 154
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 24
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1.498
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 535
44 55 Καταλύματα 486
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 18.687
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 1.546
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1.982
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 233
49 61 Τηλεπικοινωνίες 875
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 5.386
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 2.581
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 429
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 412
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9.441
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 3.861
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 5.008
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 6.986
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 2.339
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 662
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 4.007
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2.981
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 19
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.322
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 286
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.816
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 628
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 3.087
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 3.447
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 291
70 85 Εκπαίδευση 6.306
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2.301
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 44
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 664
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2.348
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 68
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.714
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2.092
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 32
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 1.899
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 7.533
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 56
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κατεβάστε το demo χρήσης, του λογισμικού SGA echamber.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.114
SGA