Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 264
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 32
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 9
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 671
6 11 Ποτοποιία 11
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 71
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 283
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 44
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 68
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 29
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 785
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 30
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 26
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 103
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 6
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 168
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 87
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 26
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 50
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 22
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 20
25 31 Κατασκευή επίπλων 158
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 361
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 929
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 214
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 13
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 67
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 184
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 26
33 41 Κατασκευές κτιρίων 1.023
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 248
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4.668
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.415
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 16.386
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 47.055
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2.322
40 50 Πλωτές μεταφορές 173
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 25
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1.543
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 571
44 55 Καταλύματα 579
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 19.242
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 1.590
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 2.033
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 239
49 61 Τηλεπικοινωνίες 894
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 5.527
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 2.662
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 447
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 412
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9.543
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 4.084
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 5.053
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 7.107
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 2.456
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 695
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 4.129
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 3.090
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 21
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.427
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 292
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.916
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 647
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 3.157
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 3.568
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 298
70 85 Εκπαίδευση 6.471
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2.335
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 49
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 673
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2.439
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 71
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.734
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2.194
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 31
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 1.942
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 7.745
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 56
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κατεβάστε το demo χρήσης, του λογισμικού SGA echamber.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.115
SGA