Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 103
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 18
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 391
6 11 Ποτοποιία 8
7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 15
8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 45
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 16
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 15
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 21
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 276
13 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 10
14 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
15 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 6
16 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 30
17 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
18 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 60
19 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 32
20 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 7
21 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 27
22 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 8
23 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 9
24 31 Κατασκευή επίπλων 32
25 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 101
26 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 259
27 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 192
28 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 4
29 37 Επεξεργασία λυμάτων 30
30 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 167
31 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 20
32 41 Κατασκευές κτιρίων 636
33 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 78
34 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.027
35 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.470
36 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.132
37 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 13.896
38 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.179
39 50 Πλωτές μεταφορές 187
40 51 Αεροπορικές μεταφορές 19
41 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 932
42 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 366
43 55 Καταλύματα 736
44 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 10.030
45 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 942
46 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 997
47 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 166
48 61 Τηλεπικοινωνίες 375
49 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 2.291
50 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1.174
51 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 228
52 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 150
53 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.476
54 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.742
55 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 2.056
56 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 4.030
57 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.515
58 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 366
59 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.970
60 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1.035
61 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 21
62 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 942
63 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 205
64 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.437
65 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 327
66 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 779
67 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.807
68 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 142
69 85 Εκπαίδευση 3.040
70 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 1.099
71 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 49
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 314
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 1.257
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 29
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 795
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1.231
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 20
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 374
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.412
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 9
81 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA