Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 86
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 17
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 357
6 11 Ποτοποιία 7
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 12
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 31
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 8
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 13
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 17
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 219
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 6
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 5
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 19
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 54
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 29
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 27
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 5
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 4
25 31 Κατασκευή επίπλων 28
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 56
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 205
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 178
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 30
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 151
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 15
33 41 Κατασκευές κτιρίων 500
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 74
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 796
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.292
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.216
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 11.785
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 974
40 50 Πλωτές μεταφορές 155
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 17
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 828
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 324
44 55 Καταλύματα 578
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 9.208
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 842
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 884
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 160
49 61 Τηλεπικοινωνίες 325
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 1.926
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 987
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 188
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 153
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.161
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.240
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 1.943
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 3.427
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.378
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 315
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.711
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 790
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 17
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 782
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 186
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.263
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 298
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 707
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.581
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 122
70 85 Εκπαίδευση 2.744
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 957
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 45
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 288
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 987
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 24
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 708
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1.061
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 16
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 306
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.044
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 9
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κατεβάστε το demo χρήσης, του λογισμικού SGA echamber.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA