Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 244
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 33
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 8
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 607
6 11 Ποτοποιία 12
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 62
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 251
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 32
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 65
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 31
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 721
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 28
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 25
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 90
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 8
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 169
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 75
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 22
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 19
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 19
25 31 Κατασκευή επίπλων 149
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 322
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 919
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 205
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 16
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 66
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 199
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 21
33 41 Κατασκευές κτιρίων 954
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 246
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4.723
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.284
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 15.952
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 47.541
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2.062
40 50 Πλωτές μεταφορές 135
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 22
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1.499
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 542
44 55 Καταλύματα 389
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 18.852
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 1.541
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1.949
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 248
49 61 Τηλεπικοινωνίες 933
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 5.391
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 2.573
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 430
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 423
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9.454
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 3.641
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 5.076
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 6.897
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 2.352
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 646
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 3.958
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2.882
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 16
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.244
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 260
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.750
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 629
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 3.064
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 3.359
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 301
70 85 Εκπαίδευση 6.233
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2.301
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 44
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 633
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2.319
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 72
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.696
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1.985
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 29
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 1.923
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 7.485
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 68
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κατεβάστε το demo χρήσης, του λογισμικού SGA echamber.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA