Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 246
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 33
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 8
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 612
6 11 Ποτοποιία 12
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 63
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 253
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 33
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 68
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 31
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 737
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 28
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 25
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 90
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 6
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 173
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 75
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 22
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 49
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 19
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 19
25 31 Κατασκευή επίπλων 151
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 330
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 918
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 209
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 16
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 67
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 203
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 21
33 41 Κατασκευές κτιρίων 968
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 248
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4.757
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.331
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 16.052
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 47.851
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2.095
40 50 Πλωτές μεταφορές 136
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 22
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1.528
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 546
44 55 Καταλύματα 402
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 19.073
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 1.551
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1.975
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 248
49 61 Τηλεπικοινωνίες 934
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 5.447
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 2.608
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 437
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 420
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9.444
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 3.726
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 5.076
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 6.962
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 2.378
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 662
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 4.013
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2.928
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 16
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.251
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 266
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.769
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 633
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 3.096
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 3.385
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 295
70 85 Εκπαίδευση 6.285
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2.338
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 44
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 645
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2.325
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 71
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.696
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2.026
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 30
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 1.946
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 7.567
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 67
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κατεβάστε το demo χρήσης, του λογισμικού SGA echamber.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA