Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 102
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 19
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 2
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 380
6 11 Ποτοποιία 8
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 15
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 45
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 16
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 13
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 21
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 269
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 10
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 5
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 28
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 60
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 32
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 7
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 27
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 8
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 8
25 31 Κατασκευή επίπλων 32
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 90
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 255
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 184
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 4
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 31
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 166
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 19
33 41 Κατασκευές κτιρίων 594
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 79
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 980
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.433
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.891
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 13.406
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.150
40 50 Πλωτές μεταφορές 178
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 19
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 921
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 364
44 55 Καταλύματα 699
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 9.844
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 921
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 976
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 164
49 61 Τηλεπικοινωνίες 358
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 2.221
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1.147
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 219
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 150
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.426
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.613
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 2.022
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 3.848
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.474
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 356
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.933
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1.005
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 21
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 923
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 207
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.401
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 329
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 769
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.758
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 135
70 85 Εκπαίδευση 2.966
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 1.042
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 49
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 308
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 1.213
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 30
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 783
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1.194
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 19
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 366
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.305
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 9
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA